QUÝ ÔNG

Quý Ông Vừa Bước Vào Thang,
Khuỷu Tay Đụng Nhẹ Cô Nàng Dễ Thương.
Tính Cô, Xin Lỗi Cô Nương,
Tôi Mong Mềm Mại Tựa Dường Ngực Cô?

Mỉm Cười Liếc Mắt Hư Vô
Của Ông Mà Cứng Như Vừa Đụng Em
Thưa Ông, Mình Đến Tiệm Kem
Em Mềm Ông Cứng Làm Quen Đi Nào.

Saigon, 17/08/2021