ĐỪNG ĐỨNG TRƯỚC MỘ TÔI NỨC NỞ

Đừng Đứng Trước Mộ Tôi Nức Nở
Tôi Không Nằm Dưới Đó Ngủ Yên
Tôi Là Mây Gió Viễn Miên
Kim Cương Lấp Lánh Trên Miền Tuyết Rơi.

Tôi Là Nắng Vàng Phơi Lúa Chín
Là Mưa Thu Giăng Kín Nhẹ Nhàng
Bình Minh Thức Dậy Khẽ Khàng
Dang Đôi Cánh Rộng Vội Vàng Bay Cao.

Tà Dương Lạnh Nôn Nao Đêm Đến
Trên Bầu Trời Tôi Biến Thành Sao
Trước Mộ Tôi Hãy Đừng Gào
Tôi Không Nằm Đó, Tôi Nào Chết Đâu.

Saigon, 19/09/2021
TV Tuấn

— — —

DO NOT STAND AT MY GRAVE AND WEEP

Do not stand at my grave and weep
I am not there; I do not sleep.

I am a thousand winds that blow,
I am the diamond glints on snow,
I am the sun on ripened grain,
I am the gentle autumn rain.

When you awaken in the morning’s hush
I am the swift uplifting rush
Of quiet birds in circled flight.
I am the soft stars that shine at night.

Do not stand at my grave and cry,
I am not there; I did not die.

Mary Elizabeth Fryer, 1932

— — —

IMMORTALITY

Do not stand
By my grave, and weep.
I am not there,
I do not sleep

— I am the thousand winds that blow
I am the diamond glints in snow
I am the sunlight on ripened grain,
I am the gentle, autumn rain.

As you awake with morning’s hush,
I am the swift, up-flinging rush
Of quiet birds in circling flight,
I am the day transcending night.

Do not stand
By my grave, and cry
—I am not there,
I did not die.

Clare Harner Lyon, 1934