HỌC QUA MẠNG

Trẻ Em Qua Mạng Học Bài
Sống Lưng Còn Yếu Ngồi Hoài Tổn Thương
Ngồi Thẳng Để Giữ Vững Xương
Cúi Đầu Vừa Phải, Cổ Thường Xoay Quanh.

Ở Nhà Siêng Nhớ Tập Tành
Thường Xuyên Vận Động Thực Hành Thở Sâu
Béo Phì Nguy Hiểm Hàng Đầu
Giữ Gìn Thon Thả Cúm Tàu Ít Nguy.

Thời Gian Máy Tính Bớt Đi
Tai Nghe Dùng Ít, Tốt Thì Dùng Loa
Mắt Nhìn Một Tiếng Tối Đa
Dành Ra Năm Phút Nhìn Xa Mỗi Giờ.

Saigon, 17/09/2021
TV Tuấn