THÈM

Tôi Thèm Một Khoảng Không Gian
Thèm Thêm Một Thoáng Miên Man Chiều Tà
Thèm Ngồi Góc Phố Lại Qua
Thèm Cà Phê Nóng Hương Pha Ngạt Ngào.

Thèm Ngồi Tám Chuyện Tào Lao
Thèm Cầm Máy Ảnh Đưa Chào Trên Tay
Thèm Cơn Gió Thoảng Mây Bay
Thèm Mùi Xe Cổ Ngất Ngây… Chua Lè…

Thèm Sao Những Buổi Tối Hè
Ngược Xuôi Qua Lại Người Về Lưa Thưa
Thèm Lắm Những Sớm Mùa Mưa
Lá Vàng Rơi Xuống Ướt Vừa Vai Ai…

Thèm Ôi Âm Điệu Khoan Thai
Nhả Từ Chiếc Máy Akai Góc Phòng
Thèm Mùi Phảng Phất Hư Không
Cohiba Với Say Nồng Martell…

Saigon, 18/09/2021
TV Tuấn