Chính Sách Riêng Tư & Điều Kiện Sử Dụng

  1. CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ
    Tất cả các thông tin quý vị nhập vào website này sẽ được lưu lại vào máy chủ và có thể sẽ được chia sẻ cho các bên thứ ba. Do đó, quý vị hãy cân nhắc kỹ trước khi cung cấp bất cứ thông tin gì.

  2. ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG
    Tất cả các bài viết, hình ảnh, video, audio… trên website này được cung cấp chỉ với mục đích tham khảo. Những thông tin này không có giá trị sử dụng.
    Khi sử dụng lại các thông tin từ website này, quý vị phải ghi rõ nguồn và tự chịu trách nhiệm với việc sử dụng đó.

    Tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm nào đối với việc quý vị truy cập vào website này và việc quý vị sử dụng bất cứ thông tin nào trên website này.

Bằng việc tiếp tục truy cập vào website này, quý vị đồng ý với tất cả các điều kiện ghi trên đây và các điều kiện bổ sung sau này.

Thông tin liên lạc